Работа

Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на временна закрила  имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда.  Повече прочетете тук: 

https://www.az.government.bg/pages/dostup-do-pazara-na-truda-v-bulgaria/

Съдействие за намиране на работа може да получите в дирекция „Бюро по труда” - гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа, № 8 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали