Работно време

Във връзка с предприетите мерки за превенция на разпространението на COVID-19 в Община Стара Загора, временно се преустановява удълженото работно време в четвъртък на Центъра за услуги и информация, както и на Паричен салон „Център“ за заплащане на местни данъци и такси.

 

Работно време на Общинска Администрация Стара Загора 


бул."Цар Симеон Велики" № 107

от понеделник до петък
от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 17:30 ч.

 

Работно време на Център за информация и услуги


бул."Цар Симеон Велики" № 107

от понеделник до петък
от 08:30 ч. до 17:30 ч.
 
Всеки четвъртък „Центърът за информация и услуги" работи с граждани с удължено работно време до 19:30 часа.

 

Работно време на Административни бюра


Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” № 29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3
Административно бюро „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев; ул.„Българско Възраждане” № 21
 
от понеделник до петък
от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 17:30 ч.

 

Работно време на офиси на Местни данъци и такси


Офис за граждани бул."Митрополит Методий Кусев" № 35
Офис за граждани бул."Цар Симеон Велики" № 28
Офис за граждани ул."Ангел Кънчев" № 70
Офис за фирми бул."Митрополит Методий Кусев" № 5

от понеделник до петък
от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 16:30 ч.
 
Всеки четвъртък офис за граждани бул."Митрополит Методий Кусев" № 35 работи с удължено работно време до 18:30 часа.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали