Регистър за информация по чл. 29 от ЗПП


Междинни доклади за второ тримесечие на 2023 година

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за второ тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на "Мересев" ЕООД за второ тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД за второ тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на "Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания - Стара Загора" ЕООД за…

Междинни доклади за първо тримесечие на 2023 година

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на "Мересев" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на…

Годишни доклади за дейността на общинските дружества за 2022 година

Годишен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за 2022 г. Годишен доклад за дейността на "Мересев" ЕООД за 2022 г. Годишен доклад за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за 2022 г. Годишен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД за 2022 г. Годишен доклад за дейността на "Специализирана болница…

Междинни доклади за трето тримесечие на 2022 година

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за трето тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Мересев" ЕООД за трето тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за трето тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД за трето тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на…

Годишен обобщен доклад за 2021 г.

Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 г.

Междинни доклади за второ тримесечие на 2022 година

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за второ тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Мересев" ЕООД за второ тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за второ тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД за второ тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на…

Междинни доклади за първо тримесечие на 2022 година

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за първо тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Мересев" ЕООД за първо тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за първо тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на…

Годишен обобщен доклад за 2020 г.

Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2020 г., приет с решение  № 1310 от 28.10.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Междинни доклади за трето тримесечие на 2021 г.

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за трето тримесечие на 2021 г. Междинен анализ на дейността на "Мересев" ЕООД за трето тримесечие на 2021 г. Междинен анализ на дейността на "Обредни дейности" ЕООД за трето тримесечие на 2021 г. Междинен анализ за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за трето тримесечие на 2021 г. Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център" ЕООД за трето тримесечие на 2021 г. Междинен…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали