Междинни доклади за първо тримесечие на 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен анализ на дейността на "Мересев" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен анализ на дейността на "Обредни дейности" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен анализ за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен анализ на дейността на "Център за психично здраве" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен доклад за дейността на "Диагностично-консултативен център I" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен доклад за дейността на "Медицински център I" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен анализ за дейността на МЦ "Дерма Гард" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен доклад за дейността на "Дентален център I" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Междинен анализ за дейността на "СБАЛПФЗ" ЕООД за първо тримесечие на 2021 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали