Междинни доклади за първо тримесечие на 2023 година

Размер на шрифта: A A A

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на "Мересев" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на "Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания - Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на "Център за психично здраве - Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г..

Междинен доклад за дейността на "Диагностично-консултативен център I - Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на "Медицински център I Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на Медицински център "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на "Дентален център I Стара Загора" ЕООД за първо тримесечие на 2023 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали