Регистри (ЗПУГДВМС)

Вносител
Дата на внасяне 
на предложението 
Въпрос  Процедура   Резултат 
11 Общински съветници 
от ОбС Стара Загора
14.03.2013
Да бъде ли закрит военно-изпитателния 
полигон край "Змейово"?
   
36 Общински съветници от ОбС Стара Загора         26.04.2017

Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал "Бедечка" по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток - бул. "Хан Тервел", от запад - ул. "Иван Вазов", от север - алеята към предприятие Труд и от юг - ул. "Христина Морфова".

На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора. 

Решение на Общински съвет Стара Загора № 862 от 27.04.2017г. за произвеждане на местен референдум на 18.06.2017 г.  

Горещ телефон
за сигнали