Публичен регистър за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол

Размер на шрифта: A A A

Публичен регистър за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол на община Стара Загора

Публичен регистър - Партида A

с данни за дружеството с общинско участие в капитала

A1 100% от дяловете на капитала на „Автобусни превози" ЕООД, гр.Стара Загора

 

Публичен регистър - Партида B

с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД

В1 Обект за стопанска дейност /обособен обект №2 от бивша автогара/, с.Ягода
В2 Обект за стопанска дейност /обособен обект №4 от бивша автогара/, с.Ягода
В3 Обект за стопанска дейност /бивш кафе-клуб/, гр.Стара Загора, ул."Тодор Пъндев" №1
В4 Обект за търговска дейност/бивш бръснарски салон/, гр.Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №161
В5 Обект за търговска дейност /обособен обект №1 от бивша автогара/, с.Ягода
В6 Обект за търговска дейност /бивш зеленчуков магазин/, гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий" №138
В7 Комплекс "Загорка", гр.Стара Загора
В8 Общински нежилищен имот /бивша аптека/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №161
В9 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1168 /№1/
В10 Общински нежилищен имот /бивш магазин/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №238
В11 Общински нежилищен имот /бивш офис “Газоснабдяване”/, гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №52
В12 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1167,1168 /№2/
В13 Общински нежилищен имот /бивш Социален патронаж/, гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" №26
В14 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ І-5223 /Такси "142"/
В15 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ V-5223 /Такси "142"/
В16 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VI-5223 /Такси "142"/
В17 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VII-5223 /Такси "142"/
В18 Общински нежилищен имот /обособен дял №3 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В19 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ IX-5223
В20 Общински нежилищен имот /бивша автобаза/, с.Опан, кв.22, УПИ VII
В21 Общински нежилищен имот /бивша сладкарница/, гр.Стара Загора, ул."Пазарска" №31
В22 Общински нежилищен имот /обособен обект “Кухненски блок”/, гр.Стара Загора, ул."Петър Парчевич" №55
В23 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С.Раковски" №54, кв.62, пл.№1167 /№4/
В24 Общински нежилищен имот /бивш клуб/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №238
В25 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1167, /№3/
В26 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VІІІ-5223
В27 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ X-5223
В28 Общински нежилищен имот /бивша баня/, с.Ракитница
В29 Общински нежилищен имот /обособен дял №2 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В30 Общински нежилищен имот /обособен дял №4 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В31 Общински нежилищен имот /бивша административна сграда на “Верея Автотранспорт” ЕООД/, гр.Стара Загора, бул."Славянски"№45
В32 Общински нежилищен имот /обособена част от бивше БКС/, гр.Стара Загора, ПИ 2235
В33 Общински нежилищен имот /обособен дял №1 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В35 Общински нежилищен имот /обособен дял №6 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В36 Общински нежилищен имот /обособен дял №7 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В37 Общински нежилищен имот /обособен дял №8 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В38 Общински нежилищен имот /обособен дял №9 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В39 Общински нежилищен имот /обособен дял №10 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В40 Общински нежилищен имот /обособена част от бивше БКС/, гр.Стара Загора, ПИ 1236
В41 Общински нежилищен имот /бивша автогара/, с.Старозагорски минерални бани, кв.18 Б, УПИ ІІ
В42 Общински нежилищен имот /бивш магазин за месо/, гр.Стара Загора, кв.331 "Казански", пл.№4572
В43 Общински нежилищен имот /бивше кметство/, с.Хрищени, кв.4, УПИ ІІІ, пл.№1
В44 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №1
В45 Общински нежилищен имот /обособен обект №5 от бивша автогара/, с.Ягода
В46 Общински нежилищен имот /обособен обект №6 от бивша автогара/, с.Ягода
В47 Общински нежилищен имот /обособен обект №7 от бивша автогара/, с.Ягода
В48 Общински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Колена, кв.20, УПИ І
В49 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.14"г" "Индустриален", УПИ Іобщ
В50 Общински нежилищен имот /обособена част от БКС-бивш свинарник/, гр.Стара Загора, ПИ-2237
В51 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ VІ-542
В52 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ VІI-542
В53 Общински нежилищен имот /бивша детска ясла/, с.Хан Аспарухово, кв.12, УПИ І
В54 Общински нежилищен имот /бл 67-бивш стол и общежитие/, гр.Раднево, ул."Димитър Благоев" №4
В55 Общински нежилищен имот /бивша художествена галерия/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №110
В56 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ ІV-5223 /Такси „142”/
В57 Общински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.3мейово, кв.3, УПИ VII 232
В58 Общински нежилищен имот /двуетажна сграда северен павилион/, с.Старозагорски минерални бани
В59 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.607 "Три чучура-север", УПИ ІV
В60 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.653 "Железник", УПИ VІІ общ.
В61 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ ІХ542
В62 Общински нежилищен имот /магазин №1/, гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" №45
В63 Общински нежилищен имот /склад №3„а”/, гр.Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №136
В64 Общински нежилищен имот /Печатница „М.Станев и в-к „Септември”/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №59,ет.ІІІ, кв.47, УПИ II
В65 100% от дяловете на капитала „Автобусни превози" Стара Загора
В66 Общински нежилищен имот /бивше котелно/, гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №52
В67 Общински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Калояновец, кв.20 "а", УПИ ІV
В68 Общински нежилищен имот /обособен обект №3 от бивша автогара/, с.Ягода
В69 Общински нежилищен имот /обособен дял от бивша автобусна спирка/, с.Тулово, кв.62, УПИ ІІ-526
В70 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Лозен, кв.16, УПИ VІ125
В71 Общински нежилищен имот /бивше котелно-дял II/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №1, 68850.505.294.2.9
В72 Общински нежилищен имот /бивше котелно-дял I/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №1, 68850.505.294.2.8
В73 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Елхово, кв.15, УПИ VІ-113
В74 Общински нежилищен имот /бивш клуб и магазин/, с.Загоре, кв.10, УПИ III, дял II от пл.№358
В75 Общински нежилищен имот /бивша сладкарница/, с.Загоре, кв.10, УПИ III, дял I от пл.№358
В76 Общински нежилищен имот /бивша окръжна болница/, с.Хан Аспарухово, кв.12, УПИ IХ-255
В77 Общински нежилищен имот /бивш обор и навес/, с.Дълбоки, кв.68, УПИ XIII
В78 Общински нежилищен имот /бивша ЦДГ/, с.Кирилово, кв.12, УПИ V-256
В79 Общински нежилищни имоти /бивш социален патронаж/, с.Казанка, кв.20, пл. 380 и 383
В80 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Ловец, кв.37, УПИ І131
В81 Общински нежилищен имот /бивша фурна/, с.Оряховица, кв.20, УПИ IІІ, пл.№133
В82 Общински нежилищен имот /склад/, гр.Стара Загора, ул.„Христина Морфова” №1, 68850.513.141
В83 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Михайлово, кв.20, УПИ І
В84 Общински нежилищен имот /магазин/, гр.Стара Загора, бул„М.М.Кусев” №5, 68850.505.252.7.3
В85 Общински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Арнаутито, кв.38, УПИ ХХІІІобщ
В86 Общински нежилищен имот /кафе-аперитив/, гр.Стара Загора, бул.„Руски” №5, 68850.505.105.1.1
В87 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Старозагорски бани, 68970.502.419
В88 Общински нежилищен имот, с.Старозагорски бани, 68970.502.92
В89 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул.„Ген.Гурко” №32-34, 68850.505.149
В90 Общински нежилищен имот /бивша баня/, с.Дълбоки, кв.39, УПИ V-за стопанска дейност
В91 Общински нежилищен имот /старо училище/, с.Стрелец, кв.1, УПИ ІІ, пл.№108
В92 Общински нежилищен имот /офис/, гр.Стара Загора, ул.“Св. Княз Борис" №90, 68850.503.1023.1.1
В93 Общински нежилищен имот /магазин/, гр.Стара Загора, кв.426, „Самара-3", 68850.519.19.4
В94 Общински нежилищен имот /кафе-аперитив/, гр.Стара Загора, кв.426в „Самара-3”, 68850.519.19.1, 68850.519.19.5, 68850.519.19.6
В95 Общински нежилищен имот /бивша ЦДГ №49/, с.Пшеничево, кв.19, УПИ VІІ
В96 Общински нежилищен имот /бивша фурна/, с.Горно Ботево, кв.28, УПИ XVII
В97 Общински нежилищен имот за стопански цели, гр.Стара Загора, бул."М.М.Кусев" №9
B98 Общински нежилищен имот /животновъдна ферма/, с.Малко Кадиево, местност "Балталъка", имот №000117
B99 Общински нежилищен имот за стопански цели, с.Остра могила, местност "Юрта", имот №084011
B100 Общински нежилищен имот /самостоятелен обект в сграда/, гр.Стара Загора, ул."Ген.Столетов" №149, 68850.513.521.3.49

 

Публичен регистър - Партида C

с данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК

С1 "Ремонтстрой" ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Св.Отец Паисий" № 82 А
С2 Ресторант "Езерото", гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" № 60
С3 Магазин, гр.Стара Загора, ул."Иван Вазов" № 13
С4 Кафе-аперитив "Лебед", гр.Стара Загора, ул."Св.Отец Паисий" № 62
С5 Комплекс магазини и кафе-аперитив, гр.Стара Загора, ул."Иван Вазов" № 5
С6 Ресторант "Лебед", гр.Стара Загора, ул."Св.Отец Паисий" № 62
С7 Дърводелски цех, с.Малко Тръново, община Чирпан
С8 60% от акциите на “Самара-ХС“ ЕАД, гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев” № 62
 С9 20% от акциите на “Самара-ХС“ ЕАД (пакет № 2), гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев” № 62
С10 7 566 бр. акции на “Самара-ХС“ ЕАД (пакет № 3), гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев” № 62
С11  “Свежест” ЕООД, гр.Стара Загора, ул.”Калояновско шосе”№ 1
С12  80% от акциите на “Тракия-Загоре” ЕАД, гр.Стара Загора
С13  ”Труд” ЕООД, гр.Стара Загора, парк “Бедечка”
С14  80 % от дяловете на “Чистота” ЕООД, гр.Стара Загора
С15 20 % от дяловете на “Чистота” ЕООД, гр.Стара Загора
С16 Профилакториум, с.Старозагорски минерални бани
С17 Ресторант “Мечи кладенец”, землището на с.Пряпорец
С18 Магазин, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 92
С19 ”Загорски строител” ЕООД, гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис І” № 93
С20 80% от дяловете на „Благоустройство” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.„Св. Патриарх Евтимий” № 91А
С21 20% от дяловете на „Благоустройство” ЕООД, гр.Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 91А 

С22

Обект за стопанска дейност /бивша баня/, гр.Стара Загора, кв.”Лозенец”
С23 Сграда, с.Старозагорски минерални бани
С24 Магазин, гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 106
С25 Магазин, гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 117
С26 Цех "Наслада”, гр.Стара Загора, ул.”Радецки” № 4, кв.”Ремиза”
С27 Магазин, гр.Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев” № 9
С28 Хотел “Берое”, гр.Стара Загора
С29 Парцел № 1234 в землището на гр.Стара Загора
С30 Парцел № 1235 в землището на гр.Стара Загора
С31 Обект за стопанска дейност, гр.Стара Загора, пл.№ 2327, кв.149
С32 Обособена част сладкарница “Стадиона”, гр.Стара Загора, ул.”Августа Траяна” №1
С33 Цех за луксозни и хлебни изделия, гр.Стара Загора, кв.”Три чучура-център” № 40 
С34 Търговски обект, гр.Стара Загора, бул.”Руски” № 16 
С35 Кафе-аперитив, гр.Стара Загора, бул.”Руски” № 3
С36 Сладкарница “Траяна”, гр.Стара Загора, кв.„Три чучура”
С37 Бивш автопарк, с.Бяло поле, община Опан
С38 Обособена част /автоспирка/, с.Средец, община Опан
С39 Обект /бивш свинекомплекс/, с.Змейово

Публичен регистър - Партида D

с данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК

D1 Общински нежилищен имот /бивша баня/, с.Ракитница
D2 Общински нежилищен имот /бивша административна сграда на „Верея Автотранспорт” ЕООД/, гр.Стара Загора, бул.„Славянски” №45
D3 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, УПИ VІІобщ., кв.653-“Железник”
D4 100% от дяловете на капитала „Автобусни превози” ЕООД, гр.Стара Загора
D5 Общински нежилищен имот /обособен дял от бивша автобусна спирка/, с.Тулово, кв.62, УПИ ІІ256
D6 Общински нежилищен имот, с.Лозен, кв.16, УПИ VІ125 училище
D7 Общински нежилищен имот /бивше котелно–дял ІІ/, гр.Стара Загора, бул.“Славянски” №1, №68850.505.294.2.9
D8 Общински нежилищен имот /бивше котелно–дял І/, гр.Стара Загора, бул.“Славянски” №1, №68850.505.294.2.8
D9 Общински нежилищен имот /бивше старо училище/, с.Елхово, кв.15, УПИ VІ-113
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали