Регистър на общинската собственост

Размер на шрифта: A A A

Регистър на общинската собственост

 

1 Общински имоти в регулация в гр. Стара Загора регистър
2 Общински имоти в регулация в селата регистър
3 Общински имоти извън регулация в гр. Стара Загора регистър
4 Общински имоти извън регулация в селата регистър
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали