Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

Размер на шрифта: A A A

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

 

1 Учредяване право на строеж регистър
2 Учредяване право на пристрояване или надстрояване регистър
3 Учредяване право на ползване регистър
4 Продажба на жилища регистър
5
Продажба при учредено право на строеж
регистър
6 Продажба чрез търг или конкурс регистър
7 Прекратяване на съсобственост регистър
8 Делби регистър
9 Дарения регистър
10 Замени регистър
11 Прекратяване на съсобственост чрез замяна регистър
12 Имоти придобити от Община Стара Загора чрез  дарение регистър
13 Имоти придобити от Община Стара Загора чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост регистър
14 Имоти придобити от Община Стара Загора чрез покупко - продажба регистър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали