Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

Размер на шрифта: A A A

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

 

1 Учредяване право на строеж регистър
2 Учредяване право на пристрояване или надстрояване регистър
3 Учредяване право на ползване регистър
4 Продажба на жилища регистър
5
Продажба при учредено право на строеж
регистър
6 Продажба чрез търг или конкурс регистър
7 Прекратяване на съсобственост регистър
8 Делби регистър
9 Дарения регистър
10 Замени регистър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали