Жилищно настаняване

Размер на шрифта: A A A

Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2017 година - утвърден

Файлове:

Годишен списък 30/03/2017, 10:27 Годишен списък 30/03/2017, 10:27

Горещ телефон
за сигнали