Протокол № 1 от 14.11.2007

Размер на шрифта: A A Aточка 1 203.39 KB относно: Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, Кмета на Общината и Кметовете на кметства в Община Стара Загора. 

Решение № 1 от 14.11.2007  118.06 KB относно: Избор на Председател на Общинския съвет.

Решение № 2 от 14.11.2007  119.80 KB относно: Избор на Заместник председатели на Общински съвет Стара Загора. 

Горещ телефон
за сигнали