Протокол № 12 от 16.06.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 170 от 16.06.2008  129.51 KB  относно: Вземане на решение за допускане на поправка в протокола от заседанието на Общински съвет – Стара Загора от 29.05.2008 година.
 
Решение № 171 от 16.06.2008  128.55 KB относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал.3 от ЗУТ /второ четене/

Решение № 172 от 16.06.2008  129.12 KB относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. /второ четене/

Решение № 173 от 16.06.2008  129.01 KB относно: Правилник за организацията и дейността на общинския консултативен съвет по туризъм /второ четене/

Решение № 174 от 16.06.2008  127.49 KB относно: Програма за развитие на туризма на територията на община Стара Загора – /второ четене/

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали