Протокол № 12 от 16.06.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 170 от 16.06.2008  129.51 KB  относно: Вземане на решение за допускане на поправка в протокола от заседанието на Общински съвет – Стара Загора от 29.05.2008 година.
 
Решение № 171 от 16.06.2008  128.55 KB относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал.3 от ЗУТ /второ четене/

Решение № 172 от 16.06.2008  129.12 KB относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. /второ четене/

Решение № 173 от 16.06.2008  129.01 KB относно: Правилник за организацията и дейността на общинския консултативен съвет по туризъм /второ четене/

Решение № 174 от 16.06.2008  127.49 KB относно: Програма за развитие на туризма на територията на община Стара Загора – /второ четене/

Горещ телефон
за сигнали