Протокол № 18 от 20.11.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 294 от 20.11.2008  132.01 KB относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии по Законност и Имоти и стопанска политика
 
Решение № 295 от 20.11.2008  127.93 KB относно: Доклад на Временната комисия за установяване на фактическото и правно състояние на рекламно информационните съоръжения, разположени на територията на град Стара Загора

Решение № 296 от 20.11.2008  126.81 KB относно: Наредба за рекламната дейност на територията на община Стара Загора/второ четене/

Решение № 297 от 20.11.2008  126.71 KB относно: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора

Решение № 298 от 20.11.2008  129.58 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Стара Загора към 30.09.2008г.

Решение № 299 от 20.11.2008  133.12 KB относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008 г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт.

Решение № 300 от 20.11.2008  132.58 KB относно: Проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване на квартал „Възраждане", град Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали