Протокол № 18 от 20.11.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 294 от 20.11.2008  132.01 KB относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии по Законност и Имоти и стопанска политика
 
Решение № 295 от 20.11.2008  127.93 KB относно: Доклад на Временната комисия за установяване на фактическото и правно състояние на рекламно информационните съоръжения, разположени на територията на град Стара Загора

Решение № 296 от 20.11.2008  126.81 KB относно: Наредба за рекламната дейност на територията на община Стара Загора/второ четене/

Решение № 297 от 20.11.2008  126.71 KB относно: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора

Решение № 298 от 20.11.2008  129.58 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Стара Загора към 30.09.2008г.

Решение № 299 от 20.11.2008  133.12 KB относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008 г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт.

Решение № 300 от 20.11.2008  132.58 KB относно: Проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване на квартал „Възраждане", град Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали