Протокол № 2 от 14/16.11.2007

Размер на шрифта: A A A


Решение № 3 от 14/16.11.2007  131.31 KB относно: Избор на ВрК за промяна Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Стара Загора 

Решение № 4 от 14/16.11.2007  124.98 KB относно: Регистрация на групите

Решение № 5 от 14/16.11.2007  129.96 KB относно: Обсъждане въпроса кой да бъде ВрИ длъжността кмет на Община Стара Загора

Решение № 6 от 14/16.11.2007  144.14 KB относно:Избор на председател, зам.председатели и членове на ПК

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали