Протокол № 24 от 05.03.2009

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 383 от 05.03.2009  128.27 KB относно: Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – второ четене 

Решение № 384 от 05.03.2009  128.14 KB относно: Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Стара Загора. - първо четене

Решение № 385 от 05.03.2009  131.82 KB относно: Изменение и допълнение на чл.36, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора.

Решение № 386 от 05.03.2009  177.82 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизацията по реда на ЗПСК

Решение № 387 от 05.03.2009  336.25 KB относно: Одобряване на план-програма на обекти за приватизация през 2009 г., съгласно чл.6, ал.2 от ЗПСК

Решение № 388 от 05.03.2009  137.59 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Спортен клуб Спорт за всички" - град Стара Загора върху имот –публична общинска собственост за изграждане на спортна площадка

Решение № 389 от 05.03.2009  133.76 KB относно: Промяна на Договор за наем на обект общинска собственост, находящ се на ул. „Ангел Кънчев" №82 и представляващ част от сградата на ІХ ОУ „Веселин Ханчев"

Решение № 390 от 05.03.2009  131.86 KB относно: Изменение и допълнение на чл.36, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора на второ четене.

Решение № 391 от 05.03.2009  131.27 KB относно: Създаване на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора.

Решение № 392 от 05.03.2009  213.25 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Стара Загора през 2008 г и програма за работата на Общински съвет – Стара Загора през 2009 година.

Решение № 393 от 05.03.2009  130.04 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Наталия Няголова Памукова, живуща в град Стара Загора, кв."Железник", улица „Темида" № 1, вх. В, ап.49

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали