Протокол № 31 от 23/24.10.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 581 от 23/24.10.2009  126.13 KB относно: Обсъждане и актуализиране на програмата за работа на Общински съвет – Стара Загора
 
Решение № 582 от 23/24.10.2009  125.16 KB относно: Анализ на присъствието на Общинските съветници в заседанията на Общински съвет и заседанията на постоянните и временни комисии към Общински съвет.

Решение № 583 от 23/24.10.2009  149.25 KB относно: Промяна и оптимизиране на вида, броя и съставите на Постоянните комисии към Общински съвет.

Решение № 584 от 23/24.10.2009  126.35 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора.

Решение № 585 от 23/24.10.2009  123.92 KB относно: Анализ на изпълнение решенията на Общински съвет – проблеми и начини за преодоляването им.

Решение № 586 от 23/24.10.2009  204.13 KB относно: Процедури, методи и средства за подобряване и хармонизиране на комуникациите между Общински съвет и Общинска администрация.

Горещ телефон
за сигнали