Протокол № 31 от 23/24.10.2009

Размер на шрифта: A A A


Решение № 581 от 23/24.10.2009  126.13 KB относно: Обсъждане и актуализиране на програмата за работа на Общински съвет – Стара Загора
 
Решение № 582 от 23/24.10.2009  125.16 KB относно: Анализ на присъствието на Общинските съветници в заседанията на Общински съвет и заседанията на постоянните и временни комисии към Общински съвет.

Решение № 583 от 23/24.10.2009  149.25 KB относно: Промяна и оптимизиране на вида, броя и съставите на Постоянните комисии към Общински съвет.

Решение № 584 от 23/24.10.2009  126.35 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора.

Решение № 585 от 23/24.10.2009  123.92 KB относно: Анализ на изпълнение решенията на Общински съвет – проблеми и начини за преодоляването им.

Решение № 586 от 23/24.10.2009  204.13 KB относно: Процедури, методи и средства за подобряване и хармонизиране на комуникациите между Общински съвет и Общинска администрация.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали