Протокол № 58 от 31.08.2011

Размер на шрифта: A A AРешение № 1308 от 31.08.2011  150.25 KB относно: Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора за кандидатстване по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.5. „Системи за устойчив градски транспорт", Схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града"
 
Решение № 1309 от 31.08.2011  276.12 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на община Стара Загора за 2011 година

Горещ телефон
за сигнали