Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 49 от 27.10.2015

относно: Избор на временен управител на общинското търговско дружество "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД относно : Избор на прокурист на "Специализирана болница за…

Решения от Протокол № 48 от 17.09.2015

 относно: Приемане на отчет за мандат 2011-2015г.   относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на община Стара Загора"  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките…

Решения от Протокол № 47 от 30.07.2015

  относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности   относно: Поемане на дългосрочен общински дълг…

Решения от Протокол № 46 от 25.06.2015

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора – второ четене. относно: Приемане на Наредба…

Решения от Протокол № 45 от 28.05.2015

 относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора- първо четене относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне…

Решения от Протокол № 44 от 30.04.2015

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при…

Решения от Протокол № 43 от 26.03.2015

  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене   Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при…

Решения от Протокол № 42 от 26.02.2015

  Относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година   Относно: Промяна на предназначението на ПИ № 68850.302.992 по кадастралната карта на гр.Стара Загора…

Решения от Протокол № 41 от 12.02.2015

    Относно: Приемане на бюджета за 2015 година на Община Стара Загора.   Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юни – декември 2014 г.   Относно: Одобрение…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали