Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 39 от 18.12.2014

    Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от…

Решения от Протокол № 38 от 27.11.2014

    Относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в инвестиционната програма за 2014 година.    Относно: Актуализирана бюджетна…

Решения от Протокол № 37 от 30.10.2014

  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.   Относно: Правилник…

Решения от Протокол № 36 от 11.09.2014

  относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"   относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 година…

Решения от Протокол № 35 от 31.07.2014

   относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора – първо четене  относно: Промяна в…

Решения от Протокол № 34 от 19.06.2014

   относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.  относно: Наредба за…

Решения от Протокол № 33 от 29.05.2014

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене  относно: Приемане на…

Решения от Протокол № 32 от 16.04.2014

   относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.  относно: Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора…

Решения от Протокол № 31 от 27.03.2014

   относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2015 – 2017г.  относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Интегриран воден проект за Стара Загора"…

Решения от Протокол № 30 от 13.02.2014

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене  относно: Промяна на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали