Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 9 от 31.05.2012

  относно:Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – второ четене. относно: Наредба за…

Решения от Протокол № 8 от 26.04.2012

относно: Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – второ четене.   относно: Приемане на Наредба за реда и условията за издаване…

Решения от Протокол № 7 от 29.03.2012

относно: Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – първо четене. относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните…

Решения от Протокол № 6 от 16.02.2012

относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене. относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община…

Решения от Протокол № 5 от 26.01.2012

 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене. …

Решения от Протокол № 1 от 07.11.2011

   относно: Избор на Председател на Общинския съвет относно: Избор на заместник-председатели на Общинския съвет относно: Създаване на Временна комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Решения от Протокол № 3 от 24.11.2011

  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2011 г.   относно: Спешни и неотложни ремонти на учебни, детски и социални заведения    относно: Дарение на…

Решения от Протокол № 4 от 22.12.2011

  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене  относно: Наредба за изменение и допълнение на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали