Решения мандат 2019-2023


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 62 ОТ 26.10.2023

Решение № 2827 от 26.10.2023 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – второ четене   Решение № 2828 от 26.10.2023 г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 61 ОТ 28.09.2023

Решение № 2738 от 28.09.2023 г. относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“   Решение № 2739 от 28.09.2023 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора   Решение № 2740 от 28.09.2023 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 60 ОТ 19.09.2023

Решение № 2733 от 19.09.2023 г. относно: Подписване на Партньорско споразумение с Тракийски университет и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ за изпълнението на проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, като част от Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 59 ОТ 05.09.2023

  Решение № 2725 от 05.09.2023 г. относно: Приемане на бюджета за 2023 година на Община Стара Загора Приложения Решение № 2726 от 05.09.2023 г. относно: Увеличаване на числеността в Звено „Озеленяване и комунални дейности“ от местните бюджетни дейности, считано от 01.09.2023година   Решение № 2727 от 05.09.2023 г. относно:…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 58 ОТ 27.07.2023

  Решение № 2639 от 27.07.2023 г. относно: Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора – второ четене   Решение № 2640 от 27.07.2023 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 57 ОТ 18.07.2023

Решение № 2637 от 18.07.2023 г. относно: Обявяване за незаконосъобразно Решение № 2579, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 юни 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД и определяне на условията и реда…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 56 ОТ 29.06.2023

Решение № 2574 от 29.06.2023 г. относно: Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора   Решение № 2575 от 29.06.2023 г. относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2022 година…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 01.06.2023

Решение № 2571 от 01.06.2023 г. относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“   Решение № 2572 от 01.06.2023 г. относно: Определяне на представител на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 54 ОТ 23.05.2023

Решение № 2522 от 23.05.2023 г. относно: Даване съгласие на община Стара Загора за кандидатстване и осигуряване  на устойчивост в предложение на изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на общежитие към Спортно училище „Тодор Каблешков, град Стара Загора“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали