Решения от Протокол № 18 от 30.01.2017

 относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 год. относно: Приемане на бюджета за 2017 година на Община Стара Загора относно: Приемане на годишен отчет за…

Решения от Протокол № 17 от 22.12.2016

 относно:Финансова помощ за реставрацията на стенопис на манастирския храм “Св.Вмчк.Теодор Тирон“ – Аязмото, гр Стара Загора и малък храм „Света Богородица“ при Затвора - Стара Загора относно:Приемане на декларация против изграждането…

Решения от Протокол № 16 от 24.11.2016

 относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене. относно:Таксиметров превоз…

Решения от Протокол № 15 от 27.10.2016

 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – второ четене. относно:…

Решения от Протокол № 13 от 29.09.2016

 относно: Изменение на Общия устройствен план на гр. Стара Загора в частта на парк/кв. Бедечка и на съответния ПУП за парка. относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на…

Решения от Протокол № 12 от 28.07.2016

 относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене относно: Приемане…

Решения от Протокол № 11 от 30.06.2016

 относно: Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – второ четене.   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за…

Решения от Протокол № 10 от 26.05.2016

 относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене. относно:Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора –…

Решения от Протокол № 9 от 28.04.2016

 относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора…

Решения от Протокол № 8 от 31.03.2016

 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- първо четене. относно:Допълнение и изменение на Наредбата…

Горещ телефон
за сигнали