Решения от Протокол № 9 от 28.04.2016

 относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора…

Решения от Протокол № 8 от 31.03.2016

 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- първо четене. относно:Допълнение и изменение на Наредбата…

Решения от Протокол № 7 от 25.02.2016

относно:Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на второ четене относно: Програма за управление…

Решения от Протокол № 6 от 28.01.2016

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински…

Решения от Протокол № 5 от17.12.2015

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински…

Решения от Протокол № 3 от 26.11.2015

относно: Приемане на нова структура на Общинска администрация Стара Загора и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности. относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на проект…

Решения от Протокол № 4 от 04.12.2015

  относно : Избор на временен управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

Решения от Протокол № 2 от 12.11.2015

  относно: Създаване на Постоянни комисии при Общински съвет Стара Загора, мандат 2015-2019г.и определяне числеността и състава на всяка комисия. относно :Определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на…

Решения от Протокол № 1 от 05.11.2015

   относно: Избор на Председател на Общински съвет Стара Загора.    относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет Стара Загора.    относно: Създаване Временна комисия за актуализиране на Правилника за…

Горещ телефон
за сигнали