Решения от Протокол № 12 от 28.07.2016

 относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене относно: Приемане…

Решения от Протокол № 11 от 30.06.2016

 относно: Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – второ четене.   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за…

Решения от Протокол № 10 от 26.05.2016

 относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене. относно:Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора –…

Решения от Протокол № 9 от 28.04.2016

 относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора…

Решения от Протокол № 8 от 31.03.2016

 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- първо четене. относно:Допълнение и изменение на Наредбата…

Решения от Протокол № 7 от 25.02.2016

относно:Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на второ четене относно: Програма за управление…

Решения от Протокол № 6 от 28.01.2016

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински…

Решения от Протокол № 5 от17.12.2015

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински…

Решения от Протокол № 3 от 26.11.2015

относно: Приемане на нова структура на Общинска администрация Стара Загора и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности. относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на проект…

Решения от Протокол № 4 от 04.12.2015

  относно : Избор на временен управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

Горещ телефон
за сигнали