Решения от Протокол № 10 от 12.05.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение  № 325 от 12.05.2020г. относно Прекратяване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД

 

Решение № 326 от 12.05.2020г относно: 2. 1. Прекратяване на договора за управление на д-р Чавдар Попов, като управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД и освобождаването му от заеманата длъжност като управител на дружеството; 2. 2. Избиране на управител на лечебното заведение «Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД, за времето до провеждане на конкурс за заемане на длъжността; 2. 3. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:000812172
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали