„Ден на розовата фланелка” зове за нетърпимост към тормоза в училище

Размер на шрифта: A A A
„Ден на розовата фланелка” зове за нетърпимост към тормоза в училище

Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище, също и като „Ден на розовата фланелка“. Участниците в организираните в тази връзка инициативи носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.

На 28 февруари Сдружение “Самаряни”, за девета поредна година, ще отбележи “Деня на розовата фланелка” под мотото “ДОБРОТАТА е сила”, “ДОБРОТАТА е на мода”, в партньорство с младите хора от “Интеракт клуб - Стара Загора, младежката програма на “Ротари клуб”, като част от дейностите на Консултативно-информационния център за справяне с насилие и агресия (КИЦ) на Сдружение “Самаряни”, в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие”, в направлението й “НЕнасилие в моето училище!”.

В дните на информационната кампания, ще бъде проведена Работна среща - “Закуска в розово”, на 28.02., от 09:00 до 10:30 часа в Терапевтичната зала на Сдружение “Самаряни”, на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 57, (с южен вход от ул. “Братя Жекови”). Срещата ще обедини представители на Община Стара Загора; обществения посредник на територията на община Стара Загора; РУО - Стара Загора; директори, педагогически съветници и психолози от две училища в града;  Дирекция “Социално подпомагане” - Стара Загора,  Отдел “Закрила на детето”, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Международен младежки център, младите омбудсмани и младия кмет на града; ученици - доброволци по програма на Фондация “Международна награда на херцога на Единбург”, родители, ТВ “Загора”, ТВ “Стара Загора” и БНР Радио Стара Загора”.

По време на срещата, чрез интерактивния метод “Световно кафене”, участниците ще поставят на фокус и ще обсъдят проблемните зони и срещаните трудности, както и добри практики, свързани с възможностите за сътрудничество, като същевременно ще бъдат изведени механизмите за взаимодействие между младите хора, родителите и местните институции, имащи отношение към темата за тормоза в училище.

На 29.02., екип от специалисти по домашно насилие от Кризисен център “Самарянска къща”, ще се срещне с ученици от VI ОУ “Свети Никола” и с помощта на съвременни комуникационни и игрови методи ще предизвика децата-участници да изразят своята позиция спрямо тормоза в училище и техните решения за действията, които трябва да предприемат децата, възрастните и общността.

Също така информационната кампания ще предизвика младите хора в Стара Загора да заявят своята съпричастност по темата, като желаещите поставят на видимо място временна татуировка със слоган: “ДОБРОТАТА е сила”, “ДОБРОТАТА е на мода”,  снимат се и публикуват в своите социални мрежи с послание - #ДобротатаеСила или #ДобротатаЕнаМода.

 ***

За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб

Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година, в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че е дошъл с розово поло, довеждайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел.

Тази инициатива бързо става популярна сред други училища. Всяка следващата година, все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише  „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост. В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г.

Консултативно-информационен център за справяне с насилие и агресия (КИЦ), Терапевтична програма за деца за справяне с насилието

Все по-често специалистите от Кризисен център "Самарянска къща” попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция Сдружение "Самаряни" разширява обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие. В рамките на Консултативно-информационен център за справяне с насилие и агресия (КИЦ), разкрит през октомври 2017 г., стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца  “Изиграй насилието!” и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.

КИЦ обединява в себе си работата в няколко направления, които се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване, както и за лица с агресивни прояви, оказващи тормоз и насилие. Една от основните цели на програмата на КИЦ е да се осъществява превенция на насилието в училищата, като част от задачите й са да се повиши информираността и да се развиват системни умения у децата в училищна възраст за разпознаване и справяне с агресията и насилието, както и да се стимулира активното им участие в противодействие на тормоза и насилието в училищна среда. Използват се различни игрови и рисувателни методи и ролеви техники, включително психодрама, които да провокират децата към разбиране на собствените чувства и емоции и активно да развиват подходящи позитивни стратегии за справяне с ежедневни стресови ситуации.

Начална дата: сряда, 28 февруари 2024

Крайна дата: четвъртък, 29 февруари 2024

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали