Културно събитие и трудова борса по повод Банго Васил организират в Стара Загора по проект

Размер на шрифта: A A A
Културно събитие и трудова борса по повод Банго Васил организират в Стара Загора по проект

По проект „С грижа за всеки гражданина от уязвими групи-успешен модел за социално- икономическа интеграция в община Стара Загора“ ще се състоят  културно събитие и трудова борса по повод Банго Васил. Двете мероприятия ще се проведат на 13 януари – петък, в Културен център „Стара Загора“.

Началото на празничната програма в чест на Ромската Нова година, разкриваща колорита и традициите на общността, ще започне от 10.00 часа, а запознаването с особеностите на пазара на труда и възможностите пред лицата от уязвимите групи ще бъде от 11.30 часа.  Участниците ще могат да се възползват от регистрация в Бюрото по труда. Работодателите ще представят своята дейност и перспективи за развитие и да обявят свободни работни места. Трудовата борса се инициира от „АзУкЕн“ ООД.

Партньори по проекта са още Община Стара Загора,  Сдружение „Свят без граници“, „Брадърс комерс“ ООД - Стара Загора, „Лесо Инвест“ ООД - Стара Загора. Той се реализира чрез Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“, Договор BG05M9OP001-2.056-0001-C01.

 

Начална дата: петък, 13 януари 2023

Крайна дата: петък, 13 януари 2023

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали