Лятно училище „ЗаЕДНО можем“ организират в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Лятно училище „ЗаЕДНО можем“ организират в Стара Загора

От 2 до 5 септември 2019 година Превантивно-информационният център по зависимости, с подкрепата на Общински съвет по наркотични вещества към Община Стара Загора, за втора година ще проведе Лятно училище „ЗаЕДНО можем“ – за профилактика на рисково поведение сред 14-19 - годишни подрастващи и младежи и за трениране на родителски умения.

Тази година работните теми на лятното училище отново ще бъдат представени от обучители – психолози с високо експертно ниво от Фондация „Институт за съвременна психология“ и ПИЦ по зависимости, със специалното участие на координатора на Мрежа „Хлебни къщи“, които заедно с екипа на организаторите ще вдъхновяват, стимулират и предизвикват участниците да  използват собствените си възможности. Родителите ще получат полезни знания, умения, мотивация за промяна на нагласи и поведение, нужни, за да подобрят взаимоотношенията си с техните деца, а децата ще се учат да изграждат лична отговорност, да общуват, да уважават, да създават пълноценни приятелства, да решават, да правят информиран избор, да израстват, да развиват личностни качества, за да могат по-късно да се справят сами.

Лятното училище ще се проведе от  2 до 5 септември включително (от понеделник до четвъртък) в Семеен хотел „Щастливците“ в Старозагорски минерални бани.

Групата ще бъде от двадесет души -подрастващи и младежи -10 души + техни родители -10 души. Всички разходи за настаняването и пребиваването в хотелската база, както и за обучението, се поемат от организаторите. Транспортът до Старозагорските минерални бани и обратно е задължение на всяка двойка участници (родител–дете). Участниците заплащат минимална такса като гаранция за отговорно участие, възлизаща на 20.00 лв. (общо за всяка двойка родител-дете). Минималната такса за участие се внася под формата на дарение срещу сключване на Договор за дарение, подписване на Протокол за дарение и издаване на Удостоверение за дарение на името на Дарителя. Събраната такса ще се употреби за закупуване на материали за обучението, поощрения за ролевите игри и др.

Как да кандидатствате за участие: най-късно до 25 август 2019 г. изпратете на е-mail: [email protected] заявка за участие (по приложения образец), със следната информация: трите имена (на родителя и неговото дете); професия и месторабота на родителя; възраст на детето, училище, клас; професия и месторабота на родителя; телефонен номер за връзка и e-mail; мотивация за участие на родителя и детето (в свободен текст).

Записаните за участие кандидати ще бъдат уведомени до 27 август 2019 г. по e-mail и/или телефон и ще получат работната програма.

Таксата за участие в размер на 20.00 (двадесет) лева за всяка двойка участници се заплаща (предава) в брой в срок до 28 август 2019 г. в ПИЦ по зависимости.

Телефони за връзка: +359 882 55-04-62 – Радост Овагимян; +359 888 12-64-13 – Диана Кирилова–Чобанофф.

Заявка за участие

Начална дата: четвъртък, 25 юли 2019

Крайна дата: четвъртък, 05 септември 2019

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали