МОБИЛНИ ПУНКТОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Размер на шрифта: A A A
МОБИЛНИ ПУНКТОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Мобилни пунктове за събиране на опасни битови отпадъци

14 октомври - Паркинг до парк „Зелен клин“

15 октомври - Паркинг  парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“

Работно време на пунктовете

от 10:00 до 16:00 часа

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

Да проявим отговорно отношение към здравето си и околната среда и да предадем наличните си опасни битови отпадъци в Мобилните пунктове!

 

В Мобилните пунктове гражданите могат да предават:

1. Лекарства с изтекъл срок на годност;

2. Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;

3. Лакове и бояджийски материали, разтворители;

4. Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;

5. Домакински препарати / битова химия;

6. Фотографски материали;

7. Киселини / основи;

8. Мастила;

9. Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;

10. Препарати за растителна защита и борба с вредители.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно

 

Начална дата: вторник, 08 октомври 2019

Крайна дата: вторник, 15 октомври 2019

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали