Община Стара Загора и УНИЦЕФ изпълняват пилотен проект „Европейска гаранция за детето“

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора и УНИЦЕФ изпълняват пилотен проект „Европейска гаранция за детето“

Община Стара Загора и УНИЦЕФ изпълняват пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ в периода март 2021 – юни 2022 година. Един от компонентите на проекта е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и има за цел да пилотира семейно-ориентиран подход на ранна интервенция на уврежданията и забавянето в детското развитие. Приоритетна целева група са семействата с деца на възраст 0-3 години, тъй като това е възрастта когато мозъкът е с най-висока невропластичност и ранната намеса има най-голям потенциал да повлияе на хода на детското развитие.

Целта е да се развият услуги за ранна интервенция и по този начин да се подкрепят родителите като се развиват техните умения и знания в грижата и техните увереност и самочувствие в насърчаването на детското развитие. Както и да се развие добра професионална мрежа за ранна намеса при затруднения в развитието или увреждания сред ОПЛ, педиатри, медицинските специалисти, педагози и др., и да се подобри координацията между здравната, образователната и социалната системи.

В рамките на този проект ще се проведат два онлайн уебинара чрез платформата ZOOM.На 14 септември от от 15.30 до 18.30 часа всички общопрактикуващи лекари и медицински специалисти могат да вземат участие  в уебинар „Ранни прояви на нарушения в детското развитие с фокус върху психомоторното развитие“. На 17 септември от 15.30 до 18.30 часа родителите ще могат да се включат онлайн в дискусия за „Ранно детско развитие“ Лектор и на двата уебинара ще бъде проф. Иван Иванов- педиатър и детски невролог.

Анализ на УНИЦЕФ, от изследване проведено през 2019 г. показва, че все още проследяването на детското развитие от общопрактикуващите лекари и педиатри се осъществява най-вече по медицински показатели и/или не се извършва систематично при случаите когато достъпът до тях е затруднен, услугите са фрагментирани, като рядко се осъществява координация/обмяна на информация между услугите и професионалистите от различни (здравеопазване,  образование и социална закрила) сектори. Ранното откриване на проблеми в развитието с помощта на скринингова методика е предпоставка за навременна интервенция, активна подкрепа и успешна работа с децата. Провеждането на редовен скрининг чрез валидизирани инструменти е задължителна част от наблюдението на детското развитие

Изследванията показват, че децата започват да получават подкрепа от образователни или социални услуги средно на 30 месечна възраст. В най-ранните месеци от живота на детето общопрактикуващият лекар е единствен специалист, който има наблюдение над него и често се ползва с голямо доверие от семейството. Така неговата роля е огромна и по отношение на превенция и навременна реакция при наблюдавани затруднения в развитието. Развиването на практики в посока извършване на ранен скрининг на детско развитие от общопрактикуващите лекари би имало значителен принос към децата и семействата и преодоляването на негативни последствия от забавяне в развитието.

 

Начална дата: вторник, 14 септември 2021

Крайна дата: петък, 17 септември 2021

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали