130 години от създаването си чества училище „Васил Левски“

Размер на шрифта: A A A
130 години от създаването си чества училище „Васил Левски“

Средно училище „Васил Левски“ в Стара Загора тържествено ще отбележи 130 години от създаването си.

На 30 септември 1887 г. двама  будни старозагорци Никола Алтънков и Георги Бенев внасят искане в общината за откриване на ново училище.  Взето е решение през следващата година в сградата на завещаното от Николаки Стоилов място да бъде открито училище от първи до трети клас.  През учебната 1888/ 1889 г. новото училище отваря вратите и посреща  първите си ученици. Години след това е построена нова сграда и през учебната 1930 / 1931 г.  отваря врати  Първа смесена прогимназия „Николаки Стоилов“.  Прогимназията е имала добре уредени кабинети по химия и физика, по естествена история, по рисуване, а също така и гимнастически салон и кабинет по ръчен труд -  дърводелство и картонажна за подвързване на учебници и книги. Набирали са се към 800-900 ученика, разпределени на около 15 и повече паралелки, от по над 40 ученика.           

Първа прогимназия „Николаки Стоилов” просъществувала до 1950 г. През учебната 1950/ 1951 г. в сградата се настанява Педагогическо училище „Георги Димитров” с директор Деньо Денев. В него постъпват завършилите Х клас на гимназиите. За нуждите на Педагогическото училище се открива образцово начално училище, което през 1954г. се преименува на Базово начално училище. През лятото на 1959 г. Базово начално училище се разделя на две – една част от учителския колектив и децата сформират Начално училище „Кирил Христов”, а останалата част – Базово основно училище. През същата година се ликвидира Педагогическото училище и се създава Полувисшия институт за детски учители „Анастасия Тошева”. През 1986 г. се обединява с Институт за усъвършенстване на учители и се създава нов институт за повишаване квалификацията на учителите/ИПКУ/.

От 1981 г. училището продължава своята история като ЕСПУ „Васил Левски”. От 1994 г. Педагогическия съвет решава да възстанови честването на  Деня на дарителя –  Никулден, който отново се превръща в училищен празник.

Богата програма за честванията са подготвили от училището. На 3 декември в 14.30 часа във фоайето на Община Стара Загора ще бъде открита изложба на ученически рисунки. На следващия ден от 13.00 часа в залата на училището  предстои разговор с Димитър Митев, артист от Драматичен театър „Гео Милев”, възпитаник на училището. Третокласници ще пресъздадат празника Никулден. Ще има още Час по мечти - клуб „Приятели на книгата” представя новото си творение. Навръх Никулден в двора на училището ще се проведе Флашмоб 13х10, а на следващия ден ще бъде открита обновената музейна сбирка в училището. На 10 декември се открива изложба „Нашите учители творци”, ще има пътешествие в приказния свят с вас, първокласници, ученическо състезание О, Еврика!, както и  - ученическо състезание, както и среща разговор с бивши учители и ученици и представяне на книгата за историята на училището.

Празненствата завършват на 10 декември с  тържествен концерт в залата на Държавна опера Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали