Информационен ден за представяне на процедурите „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Информационен ден за представяне на процедурите „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Горещ телефон
за сигнали