Уникални записи от българската музикална сцена и студентска танцова програма в библиотеката тази вечер

Уникални записи от българската музикална сцена и студентска танцова програма в библиотеката тази вечер Фестивал на оперното и балетно изкуство Стара Загора, 2015

Горещ телефон
за сигнали