Първи ученически конкурс за журналистика организират в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Първи ученически конкурс за журналистика организират в Стара Загора

Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев” организират Първи национален конкурс за журналистика „Гео Милев“.

Основна тема на конкурса е Нашият свят. Целите на организаторите са развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция, развитие на интереса на учениците към творческа дейност.

Според регламента участниците в раздел първи могат да изпращат материали в различни журналистически жанрове- репортаж, новина, бележка, интервю, есе, скица, очерк, история, както и кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар. Участието е индивидуално.

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

В раздела Ученически издания участниците могат да представят вестници на хартиен носител - екипите участват с по 1 брой вестници, както и електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител с  линкове към електронни издания от учебната 2017/2018 година.

 Критериите за оценка включват умение на участниците да откриват новината и да я отразяват, умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове, умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр, единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано  със спецификата на избрания жанр, графичен и предпечатен дизайн.

В конкурса могат да участват ученици от 6 до 12 клас в две възрастови групи: 6 -7 и 8 -12 клас.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg

Ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място в двата раздела, както и за първа и втора възрастова група -индивидуално и колективно участие.

Ще има и специална награда „Добрата новина” за индивидуална публикация и специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище/ извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/

Срокът за предаване на творбите е до 10. 04.2019 година лично или по пощата или на адрес:  

Стара Загора-6000, ул. „Захарий Княжески” 71;ет. 3

Център за подкрепа на личностното развитие

Тел. за контакт: 042/629062 и на  е-mail: konkurs.stz@ mail.bg

Отчитането на конкурса ще бъде на 07.05.2019 година.

Начална дата: вторник, 26 февруари 2019

Крайна дата: сряда, 10 април 2019

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали