Първи ученически конкурс за журналистика организират в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Първи ученически конкурс за журналистика организират в Стара Загора

Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев” организират Първи национален конкурс за журналистика „Гео Милев“.

Основна тема на конкурса е Нашият свят. Целите на организаторите са развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция, развитие на интереса на учениците към творческа дейност.

Според регламента участниците в раздел първи могат да изпращат материали в различни журналистически жанрове- репортаж, новина, бележка, интервю, есе, скица, очерк, история, както и кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар. Участието е индивидуално.

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

В раздела Ученически издания участниците могат да представят вестници на хартиен носител - екипите участват с по 1 брой вестници, както и електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител с  линкове към електронни издания от учебната 2017/2018 година.

 Критериите за оценка включват умение на участниците да откриват новината и да я отразяват, умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове, умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр, единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано  със спецификата на избрания жанр, графичен и предпечатен дизайн.

В конкурса могат да участват ученици от 6 до 12 клас в две възрастови групи: 6 -7 и 8 -12 клас.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: [email protected] mail.bg

Ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място в двата раздела, както и за първа и втора възрастова група -индивидуално и колективно участие.

Ще има и специална награда „Добрата новина” за индивидуална публикация и специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище/ извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/

Срокът за предаване на творбите е до 10. 04.2019 година лично или по пощата или на адрес:  

Стара Загора-6000, ул. „Захарий Княжески” 71;ет. 3

Център за подкрепа на личностното развитие

Тел. за контакт: 042/629062 и на  е-mail: [email protected] mail.bg

Отчитането на конкурса ще бъде на 07.05.2019 година.

Начална дата: вторник, 26 февруари 2019

Крайна дата: сряда, 10 април 2019

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали