Предварителен график за миене на улици в Стара Загора за периода 27 юни - 1 юли

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици в Стара Загора за периода 27 юни - 1 юли

Понеделник 27.06.2022 год.

1

ул. „Генерал Гурко“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Петко Р.Славейков“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

ул. „Христина Морфова“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

ул. „Иван Вазов“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

ул. „Христо Ботев“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

7

ул. „Петко Р.Славейков“

от  ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

8

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

Вторник 28.06.2022 год.

1

 ул. „Стефан Караджа“

от  ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

2

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

3

ул. „Братя Жекови“

от бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

4

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

5

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

6

бул. „Славянски“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

Сряда 29.06.2022 год.

1

 ул. „Христина Морфова“

 от  ул. „Ангел Кънчев“

до ул. „Крайречен“

2

ул. „Генерал Столетов“

от ул. „Ангел Кънчев“

до ул. „Крайречен“

3

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Граф Игнатиев“

от ул. „Ангел Кънчев“

до ул. „Крайречен“

5

ул. „Св.Климент Охридски“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

6

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

7

ул. „Подполковник Калитин“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

Четвъртък 30.06.2022 год.

1

ул. „Княз Борис“

от ул. „Ангел Кънчев“

до ул. „Крайречен“

2

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

ул. „Антон Марчин“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

4

ул. „Подполковник Калитин“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

 

5

ул. „Стефан Сливков“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Петък 01.07.2022 год.

1

бул. „Цар Симеон Велики“

 от ул. „Ангел Кънчев“

до ул. „Крайречен“

2

ул. „Стефан Сливков“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до бул. „Славянски“

3

ул. „Подполковник Калитин“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Българско опълчение“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Генерал Гурко“

от ул. „Ангел Кънчев“

до ул. „Подполковник Калитин“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 27 юни 2022

Крайна дата: петък, 01 юли 2022

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали