Предварителен график за миене на улици в Стара Загора за периода 5 - 9 юни

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за  миене на улици в Стара Загора за периода 5 - 9 юни

Неделя/Понеделник 04.06.2023 год.

1

ул. „Генерал Столетов“

от бул. „Патриарх Евтимий“

до бул. „Крайречен“

2

ул. „Света Богородица“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

3

ул. „Петко Р.Славейков“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

7

ул. „Христо Смирненски“

8

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

9

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

Понеделник/Вторник 05.06.2023 год.

1

 ул. „Граф Игнатиев“

от бул. „Патриарх Евтимий“

до бул. „Крайречен“

2

ул. „Света Богородица“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

3

ул. „Петко Р .Славейков“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

4

ул. „Св .Кирил и Методий“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

5

ул. „Любен Каравелов“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

6

ул. „Евлоги Георгиев“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

7

ул. „Стефан Караджа“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

8

ул. „Ангел Кънчев“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

9

ул. „Българско опълчение“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

10

ул. „Антон Марчин“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

11

ул. „Подполковник Калитин“

ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

Вторник/Сряда 06.06.2023 год.

1

 ул. „Княз Борис“

 от  бул. „Патриарх Евтимий“

до бул. „Цар Симеон Велики“

2

ул. „Св .Кирил и Методий“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

4

ул. „Евлоги Георгиев“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

5

ул. „Стефан Караджа“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

6

ул. „Христо Смирненски“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

8

ул. „Българско опълчение“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

9

ул. „Антон Марчев“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

10

ул. „Подполковник Калитин“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

11

ул. „Стефан Сливков“

от  ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Сряда/Четвъртък 07.06.2023 год.

1

ул. „Цар Симеон Велики“

от  бул. „Подполковник Калитин“

до бул. „Крайречен“

2

ул. „Петко Р.Славейков“

от  ул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Св. Кирил и Методий“

от  ул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Стефан Караджа“

от  ул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

7

ул. „Българско опълчение“

от  ул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

8

ул. „Антон Марчин“

от  ул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

9

ул. „Подполковник Калитин“

от  ул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

Четвъртък/Петък 08.06.2023 год.

1

ул. „Генерал Гурко“

 от бул. „Патриарх Евтимий“

до ул. „Подполковник Калитин“

2

ул. „Петко Р. Славейков“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

7

ул. „Антон Марчин“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

8

ул. „Подполковник Калитин“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: 05 Юни 2023

Крайна дата: 09 Юни 2023

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали