Предварителен график за миене на улици за периода 14-18 юни

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици за периода  14-18 юни

 

Понеделник 14.06.2021 год.

1

ул. „Крайречен булевард“

от ул. „Христина Морфова“

до бул. „Цар Симеон Велики“

2

ул. „Хан Аспарух“

от ул. „Иван Вазов“

до околовръстен път – бензиностанция „Петрол“

Вторник 15.06.2021 год.

1

кв. „Самара 1“

Вътрешни улици

2

бул. „Цар Симеон Велики“

от ул. „Родопи“

до СБА

3

ул. „Родопи“

от к-с „Самарско знаме“

до бул. „Никола Петков“

Сряда  16.06.2021 год.

1

кв. „Самара 2“

Вътрешни улици

Четвъртък  17.06.2021 год.

1

кв. „Самара 2“

Вътрешни улици

2

ул. „Трета опълченска“

от ул. „Виктор Юго“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

бул. „Цар Симеон Велики“

от ул. „Крайречен булевард“

до ул. „Родопи“

Петък  18.06.2021 год.

1

кв. „Самара 3“

Вътрешни улици

2

ул. „Хан Тервел“

от кв. „Самара 3“

до ул. „Христина Морфова“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 14 юни 2021

Крайна дата: петък, 18 юни 2021

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали