Предварителен график за миене на улици за периода 22-26 юни

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици за периода 22-26 юни

Понеделник – 22.06.2020 год.

1

ул. „Д-р Т. Стоянович“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

2

ул. „Княз А. Батенберг“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

3

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

4

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

5

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

6

ул. „Св. Троица“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

7

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

8

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

9

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

10

ул. „Сава Силов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

11

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар С. Велики“

   Вторник – 23.06.2020 год.

1

бул. „Цар Симеон Велики“

от ул. „Д-р Т. Стоянович“

до ул. „Хаджи Д. Асенов“

2

ул. „Димчо Стаев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Княз А. Батенберг“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Стефан Стамболов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Екзарх Антим I“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Майор Кавалджиев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

7

ул. „Св. Троица“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

8

ул. „Св. Отец Паисий“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

Сряда – 24.06.2020 год.

1

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

2

ул. „Цар Иван Асен II“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Сава Силов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Захари Княжески“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Цар Калоян“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

7

бул. „Руски“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

8

ул. „Генерал Гурко“

от ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

9

ул. „Васил Априлов“

от бул. „М. М. Кусев“

до бул. „Руски“

10

ул. „Димчо Стаев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

11

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

12

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

13

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

14

ул. „Св. Троица“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

15

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

Четвъртък – 25.06.2020 год.

1

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

2

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

ул. „Захари Княжески“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

бул. „М. М. Кусев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

ул. „Иван Мирчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

7

бул. „Руски“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

8

ул. „Христо Ботев“

от ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

Петък – 26.06.2020  год.

1

ул. „Димчо Стаев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

2

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

3

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

4

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

5

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

6

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

7

ул. „Сава Силов“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

8

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

9

ул. „Захари Княжески“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

10

бул. „М. М. Кусев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

11

бул. „Руски“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

12

ул. „Марин Дринов“

от бул. „М. М. Кусев“

до бул. „Руски“

13

ул. „Братя Жекови“

от ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

 

Начална дата: понеделник, 22 юни 2020

Крайна дата: петък, 26 юни 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали