Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 08.04.2019 год. до 12.04.2019 год.

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода  от 08.04.2019 год. до 12.04.2019 год.

 

 

Понеделник 08.04.2019 год.

1

ул. „Граф Игнатиев“

от ул. „Любен Каравелов“

до бул. „Крайречен“

2

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

3

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

Вторник 09.04.2019 год.

1

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

2

ул. „Св. Кирил и Методий“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

3

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

4

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

5

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

6

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

7

ул. „Св. Климент Охридски“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

8

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

9

ул. „Антон Марчин“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

10

ул. „Подполковник Калитин“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

11

ул. „Стефан Сливков“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

12

ул. „Св. Княз Борис“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до ул. „Стефан Сливков“

Сряда 10.04.2019 год.

1

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

2

ул. „ Св. Кирил и Методий“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

4

ул. „ Евлоги Георгиев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

5

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

6

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

8

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

9

ул. „Антон Марчин“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

10

ул. „Подполковник Калитин“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

11

ул. „Стефан Сливков“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Четвъртък 11.04.2019 год.

1

бул. „Цар Симеон Велики“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до бул. „Крайречен“

2

ул. „Кольо Райнов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

Отклонението на част от пътен възел „ДЗУ“, преминаващ към магазин „Билла“

от бул. „Никола Петков“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Петък 12.04.2019 год.

1

Алеи на територията на парк „Митрополит Методий Кусев“

2

ул. „Св. Богородица“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „П. Р. Славейков“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Любен Каравелов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Стефан Караджа“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

 

Начална дата: понеделник, 08 април 2019

Крайна дата: понеделник, 08 април 2019

Горещ телефон
за сигнали