Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 10.09.2018 год. до 14.09.2018 год.

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода  от 10.09.2018 год. до 14.09.2018  год.

 

 

 

Понеделник 10.09.2018 год.

ул. „Васил Левски“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

ул. „Пенчо Минев“

 от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

ул. „Георги Кюмюрев“

 от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

ул. „Георги С. Раковски“

 от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

ул. „Кольо Ганчев“

 от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

ул. „Господин Михайловски“

 от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

ул. „Генерал Столетов“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

Вторник 11.09.2018 год.

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

ул. „Георги С. Раковски“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

ул. „Господин Михайловски “

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

ул. „Граф Игнатиев“

от ул. „Димитър Наумов“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

ул. „Св. Княз Борис“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

Сряда 12.09.2018 год.

ул. „Пазарска“

от ул. „Цар Иван Шишман“

до ул. „Кольо Ганчев“

бул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики““

ул. „Георги С. Раковски“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

ул. „Димитър Наумов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

ул. „Цар Иван Шишман“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко““

ул. „Петър Парчевич“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко““

ул. „Георги С. Раковски“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

ул. „Кольо Ганчев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

ул. „Юрий Венелин“

от ул.„Петър Парчевич“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

Четвъртък 13.09.2018 год..

ул. „Генерал Гурко“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Августа Траяна“

ул. „Уилям Гладстон“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

ул. „Георги С. Раковски“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

ул. „Петър Парчевич“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

ул. „Георги С. Раковски“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

ул. „Гео Милев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

ул. „Христо Ботев“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

Петък 14.09.2018 год.

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

ул. „Уилям Гладстон“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

ул. „Петър Парчевич“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

ул. „Георги С. Раковски“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

ул. „Гео Милев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

ул. „Братя Жекови“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

ул. „Уилям Гладстон“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

ул. „Петър Парчевич“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

ул. „Гео Милев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски““

бул. „Славянски“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

       

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 10 септември 2018

Крайна дата: понеделник, 10 септември 2018

Горещ телефон
за сигнали