Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 16-20 ноември

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 16-20 ноември

Понеделник 16.11.2020 год.

1

кв. „Железник-голям“

Вътрешни улици

Вторник 17.11.2020 год.

1

кв. „Три чучура-север“

Вътрешни улици

2

ул. „Капитан Петко войвода“

от ул. „Никола Икономов“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Сряда  18.11.2020 год.

1

кв. „Три чучура-север“

Вътрешни улици

2

ул. „Никола Икономов“

от ул. „Капитан Петко войвода“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Четвъртък  19.11.2020 год.

1

кв. „Три чучура - юг“

Вътрешни улици

Петък  20.11.2020 год.

1

кв. „Три чучура - юг“

Вътрешни улици

           

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 16 ноември 2020

Крайна дата: петък, 20 ноември 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали