Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 29 октомври до 2 ноември

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в  Стара Загора за периода от 29 октомври до 2 ноември

 

Неделя/Понеделник 29.10.2023 год.

1

ул. „Генерал Столетов“

от бул. „Патриарх Евтимий“

до бул. „Крайречен“

2

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

3

ул. „Петко Р. Славейков“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

Понеделник/Вторник 30.10.2023 год.

1

ул. „Граф Игнатиев“

от бул. „Патриарх Евтимий“

до бул. „Крайречен“

2

ул. „Св. Богородица“

от  ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

3

ул. „Петко Р. Славейков“

от  ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

4

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

5

ул. „Стефан Караджа“

от  ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

6

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

7

ул. „Българско опълчение“

от  ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

8

ул. „Антон Марчин“

от  ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

9

ул. „Подполковник Калитин“

от  ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

Вторник/Сряда 31.10.2023 год.

1

ул. „Княз Борис“

 

Сряда/Четвъртък 01.11.2023 год.

1

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

2

ул. „Св. Кирил и Методий“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

4

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

5

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

6

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

7

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

8

ул. „Антон Марчин“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

9

ул. „Подполковник Калитин“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

10

ул. „Стефан Сливков“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Четвъртък/Петък 02.11.2023 год.

1

бул. „Цар Симеон Велики“

от бул. „Патриарх Евтимий“

до бул. „Крайречен“

         

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: 29 Октомври 2023

Крайна дата: 02 Ноември 2023

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали