ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ „ХАРМОНИЯ”

Размер на шрифта: A A A
   ШЕСТИ  НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС  ЗА  ВОКАЛНИ  ФОРМАЦИИ  „ХАРМОНИЯ”

 

                Организатори: Община Стара Загора

Народно читалище „Родина-1860”

Вокална студия „Усмивки”

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

1. В конкурса могат да вземат участие вокални ансамбли - дуети, триа, квартети и по-големи формации, изпълняващи детска, забавна и популярна музика. Участниците са на възраст до 25 години.

 

2. Национален конкурс за вокални формации „Хармония” включва две категории:

1. Конкурс за вокални ансамбли - дует и трио.

2. Конкурс за вокални формации, съставени от 4 и повече участника.

 

3. Участниците се разпределят в следните възрастови групи:

 

I възрастова група – до 9 навършени години

II възрастова група- от 10 до 12 навършени години

III възрастова група- от 13 до15 навършени години

IV възрастова група - от 16 до 19 навършени години

възрастова група-  от  20 до 25 навършени години

Възрастта се отчита към датата на провеждане на конкурса и се удостоверява при необходимост с копие от акт за раждане в деня на регистрацията.

Състави, в които участват изпълнители от различни възрасти, се състезават във възрастовата група на най-големия участник.

 

4. Репертоар

Вокалните ансамбли и формации изпълняват по 2 песни с продължителност до 4 мин. всяка, като едната задължително е българска, а другата - по избор. Двете песни се изпълняват една след друга.

Изпълненията са с музикален съпровод на живо или синбек, записан на CD или флаш памет в аудио формат.

Плейбек и записани вокали в инструментала не се допускат!

 

5. Жури

Участниците ще бъдат оценявани от професионално и от младежко жури, които заседават след всяка категория и възрастова група.

 

6. Награди:

- Голяма награда „Хармония” - връчва се за най-добро цялостно представяне

- награди за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория

- поощрителни награди

- награди на младежкото жури

- награда за най-добър вокален педагог

- грамоти за всички участници в конкурса

 

7. Такси за участие:

Първа категория (дуети, триа) - 15 лв. на участник

Втора категория (формации) - 10 лв. на участник

 

*Забележка: Вокални формации от гр. Стара Загора не заплащат такси

 

Заплащането се извършва заедно със заявката за участие по банков път, по сметката на Народно  читалище „Родина-1860”:

      Райфайзен банк, Сметка: BG58RZBB91551089070020,  BIC: RZBBBGSF

 

Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на съставите. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени в хотелите по приложения списък.

 

Заявки за участие се приемат до 3 април 2019г.

на e-mail: harmonia_2013@abv.bg

или на адрес: 6000 гр. Стара Загора

Ул.”Свети Княз Борис І” №94

Народно читалище „Родина-1860”

 

Конкурсната програма ще бъде качена след 5 април 2019г. на сайта на НЧ "Родина-1860": www.rodina1860.bg  и на страницата на конкурса във фейсбук: https://www.facebook.com/NacionalenKonkursZaVokalniFormatsiiHarmonia/

 

Телефони за връзка и информация:

042/ 62 69 00 – Народно читалище ”Родина-1860”

0887236786 - Елена Маликатова

0884537120 - Жанина Янкулова
 

 

 

ЗАЯВКА  ЗА  УЧАСТИЕ

 

В

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ

„ХАРМОНИЯ”

13 април 2019 г., гр. Стара Загора

Драматичен театър, бул. "Митрополит Методий Кусев"№26

 

1. Наименование на състава: ……………………………

 

2. Град и институция, която представлява: ……………..

 

3. Списък на участниците с дата на раждане: ………......

!!! Възрастта на участниците при необходимост се удостоверява с копие от акта на раждане в деня на регистрацията

 

4. Категория: ……………………………………………….

 

5. Възрастова група: ………………………………………

 

6.Художествен ръководител/вокален педагог: .......……....

  - мобилен телефон: ………………………………………….

  - e-mail: .…………………………………………………..

 

7. Репертоар

 - първа песен - музика, текст,аранжимент,времетраене:...........

 - втора песен - музика, текст и аранжимент,времетраене: .........

 

8. Транспорт, с който пристига състава (собствен или обществен): ………....................................................

9. Общ брой на групата - ....... човека

 

Начална дата: четвъртък, 28 февруари 2019

Крайна дата: четвъртък, 28 февруари 2019

Горещ телефон
за сигнали