Стара Загора е домакин на национално ученическо състезание

Размер на шрифта: A A A
Стара Загора е домакин на национално ученическо състезание

На 27.06.2019 г. от 09.00 ч в парк „Пети октомври” в Стара Загора ще се проведе Националния етап на ХVІІ-то ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2019. 

Представителни отбори от всички области ще премерят сили като демонстрират знания, умения, съобразителност и бързина за действия при земетресение, наводнение, пожари, химическа авария и оказване на първа до лекарска помощ.

Инициативата е част от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 г. Организатор на проявата е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”–МВР и Национален дворец на децата – МОН, в партньорство с Община Стара Загора и Български червен кръст – Стара Загора. Целите на състезанието са да се проверят нивото на придобитите от учениците знания и навици за действие при природни бедствия, пожари и промишлени аварии през основния курс на обучение в училище, да възпитава състезателите в чувство на другарска взаимопомощ и работа в екип при възникване на кризисни ситуации, да популяризира обучението за действие при извънредни ситуации.

Начална дата: сряда, 19 юни 2019

Крайна дата: четвъртък, 27 юни 2019

Горещ телефон
за сигнали