Старозагорски художник е част от изложбен проект във Велико Търново

Размер на шрифта: A A A
Старозагорски художник е част от изложбен проект във Велико Търново

На 23 май от 18:00 часа в Изложбени зали “Рафаел Михайлов” ще бъде открита  изложба „Метарезерви”, с куратор Атанас Тотляков и асистент-куратор Нуркан Нуф. Експозицията се разгръща едновременно на две локации - изложбени зали  и ЖП гара Велико Търново. На 18 май от 18:00 часа на ЖП гара Велико Търново ще бъде представен и груповият проект “Интенция за антивещ”, от който също е част председателят на Съюза на българските художници в Стара Загора Милен Алагенски. Другите участници, взаимодействащи с темата са Атанас Тотляков, Дан Тенев, Дарина Пеева, Михаил Михайлов, Младен Младенов.

Процесно ориентираният художествен проект „Интенция за антивещ“, включва серия от пърформанси, конструиране и деконструиране на обекти, концептуални рисунки, фотографии на действията, видеофилми, дигитални колажи, текстове с теоретични анализи, инсталации и интервенции в публична среда. Координацията и ръководството на процеса са поверени на Атанас Тотляков, Екатерина Иванова, Деница Милушева, Яница Фендулова.

Участниците са студенти от специалности „Визуални изследвания“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: Антоанета Тонева, Богомил Иванов, Габриела Николова, Галатея Захариева, Даниела Николова, Зорница Василева, Иванина Димитрова, Илина Пенева, Мариана Димитрова, Момчил Енчев, Надежда Денева, Радостин Радоев, Рилка Пенчева, Селенай Мехмедова, Свилена Донева, Симона Апостолова, Стефан Василев, Стоян Георгиев. Съществен принос за осъществяване на идеята имат Момчил Енчев и Стефан Василев.

„Метарезерви” е изложба, която настоява за приемане на новите условия, в които съществува съвременния артист. В нея се възприема парадигмата за метамодернизма. Самото определение изложба не може да отрази напълно динамиката на процесите, които изграждат тоталния артистичен проект, съставен от свързани произведения, творци, развити във времето ситуации, инстанции и институции.  Дори и датата на откриване на събитието 23.05.2023 г. в изложбени зали „Рафаел Михаилов“ Велико Търново, е само една точка от целенасочено генериран процес, който има проекция както в миналото, така и в бъдещето.

Названието „Метарезерви“ се тълкува многозначно. „Метарезерви“ е запазен културен капитал, който се добавя в полето на изкуството и обществените взаимодействия в необходимия момент. Това е включване в играта на участници с вдъхновяващи креативни способности и съхранени сили, които променят състоянието на установения ред, споделят творците.

Изложбата се реализира с подкрепата на Община Велико Търново, Студентски съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, ДП Национална Компания Железопътна Инфраструктура, отдел Горна Оряховица и Фондация "Зингер-Захариев".

Начална дата:

Крайна дата:

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали