Втори национален конкурс за журналистика организират в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Втори национален конкурс за журналистика организират в Стара Загора

Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев” обявяват Втори национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2020.

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи: 5 - 7 клас и 8 -12 клас. Основната тема е „ Нашият свят” .

Целите, които си поставят организаторите са : развиване на таланта и творческото въображение у младежите, и утвърждаване на общочовешки ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция.

Определени са основни раздели и жанрове

Раздел Първи:

Журналистически жанрове:

Информационни: Репортаж, новина, бележка, интервю

Художествено - публицистични: Есе, скица, очерк, история

Аналитични: Кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар

Участието в раздела е индивидуално. Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздел.

Раздел Втори

Ученически издания:

Вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител.  Участието е колективно.

Електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител. Редакционните екипи   участват с  линкове към електронни издания от учебната 2018/2019 година. Участието е колективно.

Критерии  за оценка: Умение на участниците да откриват новината и да я отразяват, умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове, умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр, единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано  със спецификата на избрания жанр, рафичен и предпечатен дизайн

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копия от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: [email protected] mail.bg

Ще бъдат връчени награди за първо, втори и трето място в двата раздела, както и специална награда- „Добрата новина”- за индивидуална публикация, и специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище /извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител /име и телефон за контакт/

Срокът за предаване на творбите е до 05.04.2020 година.

Те се предават лично или по пощата на адрес:  Стара Загора-6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3, Център за подкрепа за  личностно развитие

Тел. за контакт: 042/629062 и на  е-mail: [email protected] mail.bg.

Отчитането на конкурса и връчването на наградите  ще бъде на 07.05.2020 година

В миналогодишното издание на първия  национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” - Стара Загора -2019 година, индивидуално участие взеха  115 деца и младежи с  220 творби в различни журналистически жанрове от  20 населени места на България. А 20 екипа представиха  вестници на хартиен носител и електронни  издания.

 

Начална дата: сряда, 04 март 2020

Крайна дата: неделя, 05 април 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали