Заключителна пресконференция по проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ”

Размер на шрифта: A A A
Заключителна пресконференция по проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ”

На 9 март (вторник) от 13,30 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.006-0003 “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ”.

Събитието ще се проведе в Центъра за градска мобилност, в сградата на Община Стара Загора.

Начална дата: вторник, 09 март 2021

Крайна дата: вторник, 09 март 2021

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали