Сертификати на Община Стара Загора

Община Стара Загора е сертифицирана по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Сертификатите са издадени на 23 януари 2015 година и са валидни до 22 януари 2018 година.

ISO_9001:2008 - 708.99 KB

ISO 14001:2004 - 708.78 KB

 

Декларация на ръководството на общинска администрация Стара Загора
Декларация - 1.35 MB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали