Сертификати на Община Стара Загора

Община Стара Загора е сертифицирана с етикет "Ефективен CAF потребител".
 
 

Община Стара Загора е сертифицирана по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
Сертификатите са издадени на 23 януари 2015 година и са валидни до 22 януари 2018 година.

Декларация на ръководството на общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали