Сертифициране по CAF


Етикет „Ефективен CAF потребител“

Националният CAF ресурсен център към ИПА оцени усилията на Общинска администрация за правилно и качествено прилагане на модел CAF и удостои Община Стара Загора с етикет „Ефективен CAF потребител“. Връчването на етикета се осъществи на специална тържествена конференция, която се проведе на 25.11.2022г. в гр. София. Етикетът бе връчен от…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали