Социални дейности

Община Стара Загора разкри Център за работа с за лица, засегнати от военни действия. Центърът се намира на първи етаж в сградата на общината. Служителите ще ви: консултират на руски език; окажат съдействие за настаняване в социални жилища, детски заведения; снабдяване с карта за градския транспорт, както и ще ви насочат към съответната организация, спрямо конкретните нужди. Адрес: бул. Цар Симеон Велики 107. Тел: 042 614 800; 0886968555

  • Право на социални помощи имат чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

Предвидени са следните помощи:

  • еднократна социална помощ в размер до 375 лв.;
  • еднократна социална помощ за издаване на лична карта;
  • месечна социална помощ;
  • целева помощ за отопление (период на подаване от 1 юли до 31 октомври)

Заявление-декларация за се подава в Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора на адрес: ул. "Стефан Караджа" № 8
Необходими документи:

  • валиден документ за предоставен статут, издаден от българските власти - статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут, временна закрила, разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България. Ако имате двойно гражданство, едно от които е българско, можете да ползвате правата си на социална закрила като българските граждани!

На телефон 0800 88 001 кол центърът на Министерството на труда и социалната политика предоставя безплатни консултации на български, руски и английски език на украински граждани за достъпа до пазара на труда в България и възможностите за социална подкрепа за деца и семейства всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Допълнителна информация може да откриете и тук: https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna?highlight=%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0

  • Безплатни карти за градски транспорт се осигуряват от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Желаещите лица могат да се снабдят с карта от офиса на дружеството, адрес: кв. Индустриален, Тролейбусно депо. Телефон - +359 42 605 362. Следва да се представи снимка във формат за лични документи. 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали