Дом за стари хора

Директор: Илия Александров
Адрес: Старозагорски минерални бани
Телефон: 04111/2316 - директор /факс/

Електронна поща: [email protected]

Кризисен център за деца и жени, претърпели насилие "Самарянска къща"

Ръководител на социалната услуга: Иванка Иванова-Попова
Старши социален работник: Людмила Трифонова 
Телефон: 042/64 11 11 - Денонощна консултативна телефонна линия за подкрепа на лица, пострадали от насилие
Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 57

Електронна поща[email protected]

Наблюдавано жилище

 
 
Ръководител: Димо Димов-Лемуил
Социален работник: Цветана Латева
Адрес: кв. Зора, кв. Железник

Електронна поща[email protected]

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - (МГД) Стара Загора

Директор: Недялка Събева
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 8
Телефон: 042/60 04 58 – директор /факс/

Електронна поща: [email protected]

МГД - 1 ул. "Христо Смирненски" № 81, ап. 15
МГД - 2 кв. Три чучура бл. 55, вх. А, ап. 37
МГД - 3 кв. Железник, ул. "Арх. Христо Димов", бл. 16, ап. 16
МГД - 4 ул. "Д-р Стоянович" № 50
МГД - 5 кв. Железник, ул. "Здравец" № 11

 

Център на настояване от семеен тип за деца и младежи с/без увреждания Община Стара Загора

Директор: Нели Баджакова
Адрес: кв. Кольо Ганчев, ул. "Детелина" № 8
Електронна поща[email protected]

№ 1 кв. Зора, ул. "Освобождение" № 13
№ 2 кв. Зора, ул. "Малина" № 4
№ 3 кв. Кольо Ганчев, ул. "Детелина" № 8
№ 4 кв. АПК, ул. "Ален Мак" № 6
№ 5 кв. Три чучура - север, ул. "Никола Икономов" № 34
№ 6 кв. Македонски, ул. "Чавдар" № 7
№ 7 кв. Македонски, ул. "Чавдар" № 5

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали