Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - (МГД) Стара Загора

Директор: Недялка Събева
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 8
Телефон: 042/60 04 58 – директор /факс/

Електронна поща: mgd_starazagora@abv.bg

МГД - 1 ул. "Христо Смирненски" № 81, ап. 15

МГД - 2 кв. Три чучура бл. 55, вх. А, ап. 37

МГД - 3 кв. Железник, ул. "Арх. Христо Димов", бл. 16, ап. 16

МГД - 4 ул. "Д-р Стоянович" № 50

МГД - 5 кв. Железник, ул. "Здравец" № 11

 

Горещ телефон
за сигнали