Дом за стари хора

Директор: Илия Александров
Адрес: Старозагорски минерални бани
Телефон: 04111/2316 - директор /факс/

Електронна поща: [email protected]

Кризисен център за деца и жени, претърпели насилие "Самарянска къща"

Ръководител на социалната услуга: Иванка Иванова-Попова
Старши социален работник: Людмила Трифонова 
Телефон: 042/64 11 11 - Денонощна консултативна телефонна линия за подкрепа на лица, пострадали от насилие
Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 57

Електронна поща[email protected]

Наблюдавано жилище

 
 
Ръководител: Димо Димов-Лемуил
Социален работник: Цветана Латева
Адрес: кв. Зора, кв. Железник

Електронна поща[email protected]

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - (МГД) Стара Загора

Директор: Недялка Събева
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 8
Телефон: 042/60 04 58 – директор /факс/

Електронна поща: [email protected]

МГД - 1 ул. "Христо Смирненски" № 81, ап. 15
МГД - 2 кв. Три чучура бл. 55, вх. А, ап. 37
МГД - 3 кв. Железник, ул. "Арх. Христо Димов", бл. 16, ап. 16
МГД - 4 ул. "Д-р Стоянович" № 50
МГД - 5 кв. Железник, ул. "Здравец" № 11

 

Център на настояване от семеен тип за деца и младежи с/без увреждания Община Стара Загора

Директор: Нели Баджакова
Адрес: кв. Кольо Ганчев, ул. "Детелина" № 8
Електронна поща[email protected]

№ 1 кв. Зора, ул. "Освобождение" № 13
№ 2 кв. Зора, ул. "Малина" № 4
№ 3 кв. Кольо Ганчев, ул. "Детелина" № 8
№ 4 кв. АПК, ул. "Ален Мак" № 6
№ 5 кв. Три чучура - север, ул. "Никола Икономов" № 34
№ 6 кв. Македонски, ул. "Чавдар" № 7
№ 7 кв. Македонски, ул. "Чавдар" № 5

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали